Tämä on Jukka Jauho OY:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivä 25.10.2019

Rekisterinpitäjä

Jukka Jauho Oy (Y-tunnus 1812602-3)

Yhteystaho rekisteriä koskevissa asioissa:

Jukka Jauho Oy
Osoite: Sotarovastintie 1 D, 00370 HELSINKI
Sähköposti: info@jukkajauho.fi
Puhelin: 040 737 1045

Rekisterin nimi: Asiakastietorekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen
oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu,
vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, jotka ottavat yhteyttä sivustolla jukkajauho.fi olevalla lomakkeella.

Tietoja käytetään ainoastaan yhteydenottoihin vastaamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköpostiosoite), henkilön lomakkeella lähettämä viestikentän teksti.

Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään
Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus
tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

JUKKAJAUHO.FI EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Käytämme sivustolla evästeitä mahdollistaaksemme
turvallisen, tehokkaan ja käyttäjäystävällisen kokemuksen. Halutessasi voit
muuttaa omia evästeasetuksiasi ja estää joitain evästeitä selaimesi
asetuksista. Huomioithan kuitenkin, että evästeiden rajoittaminen voi rajoittaa
sivuston käyttöä ja verkossa tarjottavia palveluita.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla sivustomme
muistaa esimerkiksi työkaluja käyttäessäsi, mitä tietoja olet aiempiin
vaiheisiin kirjoittanut. Lisäksi käytämme evästeitä sivujemme tilastointiin ja
seurantaan, jotta pystymme kehittämään niitä edelleen paremmiksi. Lisätietoja
evästeiden käytöstä voit lukea käyttöehdoistamme.

Sivuillamme käytetään evästeitä neljään tarkoitukseen:

1.Välttämättömät evästeet: minimivaatimuksia sivuston
toiminnan varmistamiseksi.

2.Sivustoa parantavat evästeet: tarpeellisia sivuston
selailukokemuksen parantamiseksi. Seuraamme esimerkiksi millä sivuilla kävijät
viettävät aikaa. Tietoja käytetään sivuston toiminnan analysointiin ja sivuston
kehittämiseen.

3.Toiminnalliset evästeet: Käytämme tällaisia evästeitä
tiettyjen sivuston toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi.

4.Sosiaalinen media ja mainonta: sallivat kolmannen
osapuolen käyttää sivustollamme kerättyjä tietoja mainontaan.


Alla on lueteltu kolmannen osapuolten evästeet, joita
sivustollamme käytetään.

EvästeTarkoitusTarjoajaKategoria

Facebook Custom Audience

Facebook-mainonnan kohdentaminen

www.facebook.com

Sosiaalinen mediaja mainonta

Google Analytics 

Kävijäseuranta sivustolla

Google.com

Sivustoa parantavat evästeet
Facebook ConnectFacebook-toiminnallisuuksienmahdollistaminen sivustollawww.facebook.comToiminnalliset evästeet


Päivitetty viimeksi 25.10.2019


Haluatko estää evästeet?


EU-direktiivi sallii sivuston toiminnan kannaltavälttämättömät evästeet ja niitä ei voi poistaa käytöstä, mutta voithalutessasi rajoittaa muita evästeitä selaimesi asetuksista.